AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Elanlar

Məlumat

06.09.2023

Tarix institutunun baş direktoru tarix elməri doktoru, professor Kərim Şükürov AMEA Rəyasət Heyətinin genişləndirilmiş iclasında "Azərbaycan tarixinin konsepsiyasına dair " mövzusunda çıxış edəcəkdir.

İclas 11 sentyabr 2023-cü il tarixində saat 15.00-da AMEA Rəyasət Heyətinin binasında olacaqdır.

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

Paylaş: