AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ÜMUMİ İŞLƏR ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ