AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Azərbaycan tarixi atlası

Müəllif Kollektiv
Nəşr olunduğu il 2007
Bölmə tarix
Səhifə sayı 55
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 629
Yükləmə sayı 35

 Bu atlasda 50 xəritə öz əksini tapmışdır. Xəritələrdə ən qədim dövrlərdən başlayaraq indiyə qədər tarixi boyu mövcud olmuş Azərbaycan dövlətlərinin inzibati-ərazi quruluşu barədə məlumat əldə etmək mümkündür. Təqdim olunan xəritələr içərisində Səfəvilər, Qacarlar, Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu dövlətlərinin, Qafqaz Albaniyasının, ilk Azərbaycan Respublikasının, SSRİ dövründə Azərbaycan xəritəsi və b. xəritələr var.

Paylaş: