AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə elmi əlaqələri (1920-1991)

Müəllif Ələkbərli Əzizağa
Nəşr olunduğu il 2023
Bölmə tarix
Səhifə sayı 408
Dil Azərbaycan
Baxış sayı 686
Yükləmə sayı 18

Ələkbərli Əzizağa. Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə elmi əlaqələri (1920-1991). “NƏŞRİYYAT”şöbəsi, Bakı, 2023, 408 s.

Monoqrafiyada elmi əlaqələrin qarşılıqlı təsir tarixi tədqiq olunur, elm müəssisələrinin, o cümlədən ayrı-ayrı elm xadimlərinin ölkə iqtisadiyyatının inkişafına, əhalinin sosial-həyat tərzinin yüksəlməsinə və cəmiyyətin dünya sivilizasiyasına inteqrasiyasına dəstək məsələləri araşdırılır. Monoqrafiyadan elmi ictimaiyyət və geniş oxucu auditoriyası faydalana bilər.

Paylaş: