AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Müasir dövr

Ermənistan, İran və İslam Birliyi dövlətlərində müsəlman mənşəli əsas etnik qruplar

 426

Ətrafli

Azərbaycan SSR-in siyasi xəritəsi

 492

Ətrafli

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xəritəsi (1918-1920)

 643

Ətrafli

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

 422

Ətrafli