AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Müasir dövr

Ermənistan, İran və İslam Birliyi dövlətlərində müsəlman mənşəli əsas etnik qruplar

 249

Ətrafli

Azərbaycan SSR-in siyasi xəritəsi

 293

Ətrafli

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xəritəsi (1918-1920)

 353

Ətrafli

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

 255

Ətrafli