AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Orta əsrlər

Antoni Cenkinsonun Rusiya, Moskva və Tartaria xəritəsi

 1786

Ətrafli