AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Orta əsrlər

Azərbaycan Atabəylər (Eldənizlər) dövləti (1136-1225-ci illər)

 3066

Ətrafli

Azərbaycan (X əsrin sonu - XI əsr I yarısı)

 2117

Ətrafli

Azərbaycan (IX əsrin II yarısı - X əsr)

 2052

Ətrafli

Xürrəmilər hərəkatı

 2543

Ətrafli

Azərbaycan Ərəb xilafəti dövründə (VII əsrin II yarısı - IX əsrin I yarısı)

 2441

Ətrafli

Azərbaycan (IV-VII əsrlər)

 2049

Ətrafli

Xəzər dənizinin xəritəsi

 1996

Ətrafli

Qafqazın xəritəsi

 2078

Ətrafli

Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi

 1822

Ətrafli

Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakular imperiyası

 1807

Ətrafli

Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu

 1713

Ətrafli

Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər

 1802

Ətrafli