AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Orta əsrlər

Azərbaycan Atabəylər (Eldənizlər) dövləti (1136-1225-ci illər)

 940

Ətrafli

Azərbaycan (X əsrin sonu - XI əsr I yarısı)

 593

Ətrafli

Azərbaycan (IX əsrin II yarısı - X əsr)

 570

Ətrafli

Xürrəmilər hərəkatı

 833

Ətrafli

Azərbaycan Ərəb xilafəti dövründə (VII əsrin II yarısı - IX əsrin I yarısı)

 689

Ətrafli

Azərbaycan (IV-VII əsrlər)

 548

Ətrafli

Xəzər dənizinin xəritəsi

 571

Ətrafli

Qafqazın xəritəsi

 616

Ətrafli

Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi

 519

Ətrafli

Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakular imperiyası

 481

Ətrafli

Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu

 464

Ətrafli

Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər

 513

Ətrafli