AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Orta əsrlər

Azərbaycan Atabəylər (Eldənizlər) dövləti (1136-1225-ci illər)

 3471

Ətrafli

Azərbaycan (X əsrin sonu - XI əsr I yarısı)

 2405

Ətrafli

Azərbaycan (IX əsrin II yarısı - X əsr)

 2311

Ətrafli

Xürrəmilər hərəkatı

 2917

Ətrafli

Azərbaycan Ərəb xilafəti dövründə (VII əsrin II yarısı - IX əsrin I yarısı)

 2746

Ətrafli

Azərbaycan (IV-VII əsrlər)

 2393

Ətrafli

Xəzər dənizinin xəritəsi

 2244

Ətrafli

Qafqazın xəritəsi

 2312

Ətrafli

Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi

 2062

Ətrafli

Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakular imperiyası

 2030

Ətrafli

Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu

 1939

Ətrafli

Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər

 2002

Ətrafli