AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Orta əsrlər

Azərbaycan Atabəylər (Eldənizlər) dövləti (1136-1225-ci illər)

 366

Ətrafli

Azərbaycan (X əsrin sonu - XI əsr I yarısı)

 289

Ətrafli

Azərbaycan (IX əsrin II yarısı - X əsr)

 268

Ətrafli

Xürrəmilər hərəkatı

 337

Ətrafli

Azərbaycan Ərəb xilafəti dövründə (VII əsrin II yarısı - IX əsrin I yarısı)

 358

Ətrafli

Azərbaycan (IV-VII əsrlər)

 260

Ətrafli

Xəzər dənizinin xəritəsi

 293

Ətrafli

Qafqazın xəritəsi

 314

Ətrafli

Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi

 273

Ətrafli

Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakular imperiyası

 264

Ətrafli

Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu

 252

Ətrafli

Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər

 272

Ətrafli