AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Orta əsrlər

Azərbaycan Atabəylər (Eldənizlər) dövləti (1136-1225-ci illər)

 500

Ətrafli

Azərbaycan (X əsrin sonu - XI əsr I yarısı)

 362

Ətrafli

Azərbaycan (IX əsrin II yarısı - X əsr)

 334

Ətrafli

Xürrəmilər hərəkatı

 501

Ətrafli

Azərbaycan Ərəb xilafəti dövründə (VII əsrin II yarısı - IX əsrin I yarısı)

 444

Ətrafli

Azərbaycan (IV-VII əsrlər)

 329

Ətrafli

Xəzər dənizinin xəritəsi

 366

Ətrafli

Qafqazın xəritəsi

 388

Ətrafli

Əbdül Qasım Məhəmməd ibn Havqəl tərəfindən Xəzər dənizinin 10-cu əsr xəritəsi

 340

Ətrafli

Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakular imperiyası

 319

Ətrafli

Adam Olearinin Persiya və Dağıstan marşrutu

 309

Ətrafli

Xəzər dənizi Kür və Volqa çaylarının qərb sahilləri arasında və ona bitişik əyalətlər

 346

Ətrafli