AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Orta əsrlər

Azərbaycan xanlıqları (XVIII əsrin II yarısı)

 1443

Ətrafli

Nadir şah Əfşarın imperiyası (1736-1747-ci illər)

 1111

Ətrafli

Azərbaycan Səfəvi dövləti (I Şah Abbas və sələfləri dövrü, 1587-1736-cı illər)

 941

Ətrafli

Azərbaycan Səfəvi dövləti (Şah Məhəmməd Xudabəndə dövrü, 1578-1587-ci illər)

 1026

Ətrafli

Azərbaycan Səfəvi dövləti (Şah Təhmasib dövrü, 1524-1576-cı illər)

 750

Ətrafli

Azərbaycan Səfəvi dövləti (Şah İsmayıl dövrü, 1501-1524-cü illər)

 1002

Ətrafli

Azərbaycan XV əsr

 653

Ətrafli

Azərbaycan Ağqoyunlu dövləti (1468-1501)

 1246

Ətrafli

Azərbaycan Qaraqoyunlu dövləti (1410-1468-ci illər)

 831

Ətrafli

Qarabağ (XIII-XIV əsrlər)

 603

Ətrafli

Naxçıvan (XIII-XIV əsrlər)

 568

Ətrafli

Azərbaycan (XIII-XIV əsrlər)

 898

Ətrafli