AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

İrəvan xanlığı (almanca)

İrəvan qalası - qəhrəmanlıq qalası (ispanca)

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi Xan sarayı (ispanca)

Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları (ispanca)

Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları (ərəbcə)

İrəvan qalası - qəhrəmanlıq qalası (ermənicə)

İrəvan qalası - qəhrəmanlıq qalası (farsca)

Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları (ermənicə)

Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları (farsca)

Haylalarda yaşayan tariximiz

Azərbaycan SSR 1920-1930-cu illərdə: hakimiyyətdaxili qarşıdurmalar

Ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsinin regional təhlükəsizlik üçün nəticələri