AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi. 3-cü cild.

Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi. 2-сi cild.

Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi. 1-ci cild

REAL TARİX və «Böyük Ermənistan» uydurması (ərəbcə)

İrəvan əyalətinin kameral təsviri. II cild

İrəvan əyalətinin kameral təsviri. I cild

REAL TARİX və «Böyük Ermənistan» uydurması (fransızca)

REAL TARİX və «Böyük Ermənistan» uydurması (türkcə)

İlham Əliyev və Azərbaycan tarix elmi

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi Xan sarayı (ermənicə)

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi Xan sarayı (farsca)

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri (ermənicə)