AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

İrəvan qalası - qəhrəmanlıq qalası (ermənicə)

İrəvan qalası - qəhrəmanlıq qalası (farsca)

Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları (ermənicə)

Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları (farsca)

Haylalarda yaşayan tariximiz

Azərbaycan SSR 1920-1930-cu illərdə: hakimiyyətdaxili qarşıdurmalar

Ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsinin regional təhlükəsizlik üçün nəticələri

Şuşa. Pənahabad

Saxtakarların yalançı elmi, yaxud ermənisayağı “tarix” (rusca)

Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan

Türkiyə 1918-1920-ci illərdə: məğlubiyyətdən qələbəyə doğru

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi Xan sarayı (ərəbcə)