AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

İranda Azərbaycan tarixi məsələləri

Azərbaycan tarixi məsələləri İran tarixşünaslığında (XX əsrin əvvəlləri)

REAL TARİX və «Böyük Ermənistan» uydurması (farsca)

Azərbaycan və Avropa (italyanca)

Azərbaycan diplomatiyası (türkcə)

Azərbaycan və Avropa (rusca)

Heydər Əliyev ideyalarının zəfər yürüşü (ukraynca)

Heydər Əliyev. İki cilddə. II cild

Heydər Əliyev. İki cilddə. I cild

Azərbaycan Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri (Müasir Türkiyə tarixşünaslığında)

Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin tarixi abidələri

REAL TARİX və «Böyük Ermənistan» uydurması (almanca)