AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

Azərbaycan və Avropa

Orta əsrlərdə Azərbaycan alimlərinin elmi əlaqələri və tədris fəaliyyəti

Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri və Türkiyə (XV əsrin II yarısı - XVII əsrin I yarısı)

Heydər Əliyev və Naxçivan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi (1969-2003-cü illər)

İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında

İrəvan qalası - qəhrəmanlıq qalası (ərəbcə)

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri (ərəbcə)

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri (ispanca)

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası qurulmasının tarixşünaslığı

1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımı (rusca)

Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır

Azərbaycan tarixi. Erkən intibah dövrü.