AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan qalaları (rusca)

Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan qalaları

İrәvan xanlığının paytaxtı – İrәvan şәhәri (rusca)

İrәvan xanlığının paytaxtı – İrәvan şәhәri

İrəvan xanlığının mahalları (rusca)

İrəvan xanlığının mahalları

İrəvan xanlığının əhalisi (rusca)

İrəvan xanlığının əhalisi

Azərbaycan Respublikasının tarixi (tarixi-biblioqrafik araşdırma)

Azərbaycan Respublikasının tarixi (2003-2016)

Azərbaycan Respublikasının tarixi (1991-2003)

Azərbaycan Respublikasının tarixi (tarixi-xronoloji araşdırma)