AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri (farsca)

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi Xan sarayı (ingiliscə)

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi Xan sarayı (rusca)

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi Xan sarayı

Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan qalaları (rusca)

Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan qalaları

İrәvan xanlığının paytaxtı – İrәvan şәhәri (rusca)

İrәvan xanlığının paytaxtı – İrәvan şәhәri

İrəvan xanlığının mahalları (rusca)

İrəvan xanlığının mahalları

İrəvan xanlığının əhalisi (rusca)

İrəvan xanlığının əhalisi