AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

Şuşa. Pənahabad

Saxtakarların yalançı elmi, yaxud ermənisayağı “tarix” (rusca)

Səyyahlar, kəşflər, Azərbaycan

Türkiyə 1918-1920-ci illərdə: məğlubiyyətdən qələbəyə doğru

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi Xan sarayı (ərəbcə)

Azərbaycan və Avropa

Orta əsrlərdə Azərbaycan alimlərinin elmi əlaqələri və tədris fəaliyyəti

Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri və Türkiyə (XV əsrin II yarısı - XVII əsrin I yarısı)

Heydər Əliyev və Naxçivan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi (1969-2003-cü illər)

İbn Makula (1030-1082) azərbaycanlı ziyalılar haqqında

İrəvan qalası - qəhrəmanlıq qalası (ərəbcə)

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri (ərəbcə)