AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

Heydər Əliyev. İki cilddə. I cild

Azərbaycan Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri (Müasir Türkiyə tarixşünaslığında)

Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin tarixi abidələri

REAL TARİX və «Böyük Ermənistan» uydurması (almanca)

İrəvan xanlığı (almanca)

İrəvan qalası - qəhrəmanlıq qalası (ispanca)

İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi Xan sarayı (ispanca)

Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları (ispanca)

Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları (ərəbcə)

İrəvan qalası - qəhrəmanlıq qalası (ermənicə)

İrəvan qalası - qəhrəmanlıq qalası (farsca)

Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları (ermənicə)