AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

Azərbaycan Respublikasının tarixi (2003-2016)

Azərbaycan Respublikasının tarixi (1991-2003)

Azərbaycan Respublikasının tarixi (tarixi-xronoloji araşdırma)

REAL TARİX və «Böyük Ermənistan» uydurması (rusca)

REAL TARİX və «Böyük Ermənistan» uydurması (ingiliscə)

REAL TARİX və «Böyük Ermənistan» uydurması

Noqay türkləri (XV - XX əsrlər)

Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi - II kitab

Urmiya bölgəsində azərbaycanlılara qarşı soyqırımı (1917‐1918)

Əziz Ubeydulin. əsərləri (məqalələri və çıxışları)

Gəncə xanlığının tarixindən

Azərbaycan Respublikasının “Böyük İpək yolu”nun bərpasında iştirakı (1991–2005-ci illər)