AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Yeni dövr

Göyçə qəzasının xəritəsi

 258

Ətrafli

Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi

 302

Ətrafli

Şərur-Dərələyəz qəzasının xəritəsi

 270

Ətrafli

Zəngəzur qəzasının xəritəsi

 284

Ətrafli

1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi

 268

Ətrafli