AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Yeni dövr

Göyçə qəzasının xəritəsi

 436

Ətrafli

Tiflis Quberniyası və Zaqatala mahalının etnoqrafik xəritəsi

 548

Ətrafli

Şərur-Dərələyəz qəzasının xəritəsi

 471

Ətrafli

Zəngəzur qəzasının xəritəsi

 1214

Ətrafli

1801-1813-cü il sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Qafqaz diyarının xəritəsi

 453

Ətrafli