AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Yeni dövr

Bakı quberniyası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 510

Ətrafli

Yelizavetpol quberniyası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 489

Ətrafli

İrəvan quberniyası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 364

Ətrafli

Borçalı qəzası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 362

Ətrafli

Şimali Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsü (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 393

Ətrafli

Şimali Azərbaycanda Rusiya imperiyasına qarşı xalq azadlıq hərəkatı

 349

Ətrafli

Şimali Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğalının başa çatdırılması (1826-1828-ci illər)

 423

Ətrafli

Şimali Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğalının başlanması (1801-1813-cü illər)

 396

Ətrafli

Azərbaycanın şimal-qərb xanlıq və sultanlıqları (XVIII əsrin II yarısı)

 348

Ətrafli

Qarabağ xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)

 357

Ətrafli

İrəvan xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)

 351

Ətrafli

Quba xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)

 475

Ətrafli