AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-Kitablar

İrəvan qalası – qəhrəmanlıq qalası

Qarabağ xanlığı: sosial-iqtisadi münasibətlər və dövlət quruluşu.

XIX əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycan kəndlilərinin azadlıq hərəkatı

Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti (iyun 1941-dekabr 1950-ci illərdə)

XVIII yüzillik – XIX yüzilliyin əvvəllərində Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri: monoqrafiya

Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi (rusca)

Qarabağ xanlığı

Azərbaycan. Qısa dövlətçilik tarixi (ingiliscə)

XVIII – XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan-Rusiya münasibətləri Azərbaycan və rus tarixşünaslığında ( ХХ əsrin 20-80-ci illəri).

Bakı xanlığı

XIX əsrin ikinci yarısında Bakı şəhərinin tarixi

Azərbaycanın şimal xanlıqları və Rusiya (XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəlləri).