AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Qədim dövr

Azərbaycan ərazisi (e.ə. IV-III əsrlər)

 2727

Ətrafli

Azərbaycan ərazisi (e.ə. VI-IV əsrlər)

 2205

Ətrafli

Mada (Midiya) şahlığı

 2555

Ətrafli

Manna dövləti

 2650

Ətrafli

Ön Asiyada qədim tayfalar, tayfa birlikləri və dövlətlər

 2821

Ətrafli

Tunc dövrü abidələri

 2717

Ətrafli

Daş və Eneolit dövrü abidələri

 3059

Ətrafli

Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi

 2509

Ətrafli

Strabona görə dünya xəritəsi

 2166

Ətrafli