AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Qədim dövr

Azərbaycan ərazisi (e.ə. IV-III əsrlər)

 695

Ətrafli

Azərbaycan ərazisi (e.ə. VI-IV əsrlər)

 602

Ətrafli

Mada (Midiya) şahlığı

 686

Ətrafli

Manna dövləti

 744

Ətrafli

Ön Asiyada qədim tayfalar, tayfa birlikləri və dövlətlər

 832

Ətrafli

Tunc dövrü abidələri

 773

Ətrafli

Daş və Eneolit dövrü abidələri

 971

Ətrafli

Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi

 714

Ətrafli

Strabona görə dünya xəritəsi

 598

Ətrafli