AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Qədim dövr

Azərbaycan ərazisi (e.ə. IV-III əsrlər)

 480

Ətrafli

Azərbaycan ərazisi (e.ə. VI-IV əsrlər)

 384

Ətrafli

Mada (Midiya) şahlığı

 461

Ətrafli

Manna dövləti

 453

Ətrafli

Ön Asiyada qədim tayfalar, tayfa birlikləri və dövlətlər

 537

Ətrafli

Tunc dövrü abidələri

 494

Ətrafli

Daş və Eneolit dövrü abidələri

 625

Ətrafli

Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi

 468

Ətrafli

Strabona görə dünya xəritəsi

 416

Ətrafli