AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Qədim dövr

Azərbaycan ərazisi (e.ə. IV-III əsrlər)

 324

Ətrafli

Azərbaycan ərazisi (e.ə. VI-IV əsrlər)

 266

Ətrafli

Mada (Midiya) şahlığı

 316

Ətrafli

Manna dövləti

 315

Ətrafli

Ön Asiyada qədim tayfalar, tayfa birlikləri və dövlətlər

 360

Ətrafli

Tunc dövrü abidələri

 310

Ətrafli

Daş və Eneolit dövrü abidələri

 415

Ətrafli

Əhəmənilər imperiyasının xəritəsi

 321

Ətrafli

Strabona görə dünya xəritəsi

 298

Ətrafli