AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Orta əsrlər

Azərbaycan xanlıqları (XVIII əsrin II yarısı)

 839

Ətrafli

Nadir şah Əfşarın imperiyası (1736-1747-ci illər)

 645

Ətrafli

Azərbaycan Səfəvi dövləti (I Şah Abbas və sələfləri dövrü, 1587-1736-cı illər)

 583

Ətrafli

Azərbaycan Səfəvi dövləti (Şah Məhəmməd Xudabəndə dövrü, 1578-1587-ci illər)

 698

Ətrafli

Azərbaycan Səfəvi dövləti (Şah Təhmasib dövrü, 1524-1576-cı illər)

 495

Ətrafli

Azərbaycan Səfəvi dövləti (Şah İsmayıl dövrü, 1501-1524-cü illər)

 556

Ətrafli

Azərbaycan XV əsr

 433

Ətrafli

Azərbaycan Ağqoyunlu dövləti (1468-1501)

 604

Ətrafli

Azərbaycan Qaraqoyunlu dövləti (1410-1468-ci illər)

 509

Ətrafli

Qarabağ (XIII-XIV əsrlər)

 417

Ətrafli

Naxçıvan (XIII-XIV əsrlər)

 402

Ətrafli

Azərbaycan (XIII-XIV əsrlər)

 540

Ətrafli