AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Yeni dövr

Bakı quberniyası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 2602

Ətrafli

Yelizavetpol quberniyası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 3076

Ətrafli

İrəvan quberniyası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 2380

Ətrafli

Borçalı qəzası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 2417

Ətrafli

Şimali Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsü (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 3337

Ətrafli

Şimali Azərbaycanda Rusiya imperiyasına qarşı xalq azadlıq hərəkatı

 2087

Ətrafli

Şimali Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğalının başa çatdırılması (1826-1828-ci illər)

 2435

Ətrafli

Şimali Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğalının başlanması (1801-1813-cü illər)

 4477

Ətrafli

Azərbaycanın şimal-qərb xanlıq və sultanlıqları (XVIII əsrin II yarısı)

 2142

Ətrafli

Qarabağ xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)

 2269

Ətrafli

İrəvan xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)

 2047

Ətrafli

Quba xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)

 3086

Ətrafli