AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Yeni dövr

Bakı quberniyası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 406

Ətrafli

Yelizavetpol quberniyası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 398

Ətrafli

İrəvan quberniyası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 284

Ətrafli

Borçalı qəzası (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 285

Ətrafli

Şimali Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsü (XIX əsrin II yarısı-XX əsrin əvvəlləri)

 293

Ətrafli

Şimali Azərbaycanda Rusiya imperiyasına qarşı xalq azadlıq hərəkatı

 277

Ətrafli

Şimali Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğalının başa çatdırılması (1826-1828-ci illər)

 348

Ətrafli

Şimali Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğalının başlanması (1801-1813-cü illər)

 310

Ətrafli

Azərbaycanın şimal-qərb xanlıq və sultanlıqları (XVIII əsrin II yarısı)

 272

Ətrafli

Qarabağ xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)

 279

Ətrafli

İrəvan xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)

 274

Ətrafli

Quba xanlığı (XVIII əsrin II yarısı)

 384

Ətrafli